top of page
students

การรับประกันการเรียนรู้ของโรงเรียนทั่วโลก

วิธีการสอนส่วนบุคคล
เราขอเสนอ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน

คุณจะสร้าง
แผนการเรียน.

เลือกสิ่งที่จะศึกษาตามเป้าหมายของคุณ

อัตรา ความพึงพอใจ 98.4%
เราดำเนินการสำรวจทุก 3 เดือน

เอกสารการเรียนฟรี สำหรับหลักสูตรของคุณ

นักเรียน 10 - 12 คน
ต่อห้องเรียน
(นักเรียนสูงสุด 16 คน)

ทดสอบทุก 3 สัปดาห์ 
เน้นไวยากรณ์ การพูด การเขียน และการอ่าน

รายงานครูประจำเดือน ให้นักเรียนทราบ ช่วยพัฒนาทักษะที่อ่อนแอ

อาจารย์เจ้าของภาษา จากนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และแคนาดา

การผสมผสานทางเชื้อชาติที่ยอดเยี่ยม
+35 สัญชาติต่าง ๆ ที่เรียนกับเราต่อปี

1 กับ 1
นักเรียน-ครู 
สัมมนา
ทุกเดือน

เปลี่ยนหลักสูตรฟรี คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการเลือกตัวเลือกการศึกษาอื่น 

โรงเรียนประเภท 1 และได้รับการรับรองเป็น เลิศ 
โดย NZQA

bottom of page