top of page

ภาษาอังกฤษทั่วไป

เปิดสอนในทุกระดับของโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวแบบเร่งรัด พยายามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในบริบทที่หลากหลายของวาทกรรม 

WW_InternetTV04.JPG

การสอบ Cambridge FCE/CAE/CPE
เชิงวิชาการ
การตระเตรียม

พัฒนาทักษะเฉพาะของการเรียนและ/หรือใบรับรองภาษาอังกฤษของคุณภายใต้มาตรฐานของเคมบริดจ์

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มาทำงานและการสมัครวีซ่าพำนัก

ข้อสอบ IELTS
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

ข้อสอบนี้จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ เช่น ประกาศนียบัตรและอนุปริญญา สำหรับมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มาทำงานและการสมัครวีซ่าพำนัก

ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

การเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับทักษะทางภาษาทั้งสี่ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพูดและทำความเข้าใจภาษา 

เรียกอีกอย่างว่า
" ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต"

ให้บริการโดย

อาชีวศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตลาดงานในนิวซีแลนด์

เรียนนานถึง 8 สัปดาห์ รับเกียรติบัตร เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ หรือกลับบ้านพร้อมความรู้ใหม่ๆ

Adult Education Course
ให้บริการโดย

ใบรับรอง 

เรียน Certificate + Diploma และรับวีซ่า open work 1 ปี 

Professor & Students
ให้บริการโดย

อนุปริญญา

เรียน Certificate + Diploma และรับวีซ่า open work 1 ปี

bottom of page