top of page

โอนพิเศษ  บริการ

เราใช้ผู้ให้บริการรับส่งสนามบินที่มีชื่อเสียงซึ่งจ้างพนักงานขับรถมืออาชีพและเชื่อถือได้

รับที่สนามบิน

130 ดอลลาร์ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน

2

ไปส่งที่สนามบิน

130 ดอลลาร์ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน

3

รับส่งสนามบิน

$260  ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน

Airport Information IMAGE.png
bottom of page